به نام خدا

جایگاه خانه هوشمند در شهر الکترونیک

 

در میان اجزای مختلف موثر در تحقق ساختمان هوشمند، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) برای پیاده سازی امکانات کنترل و نظارت متمرکز محلی و توزیع شده شبکه شهری در خور توجه است.

نقش این فناوری به عنوان مکمل معماری سخت و نرم افزاری در ایجاد قابلیت هایی چون کنترل وضعیت ساختمان،اعمال فرمان،جهت اداره تاسیسات از راه دور، امکان نظارت بر گروهی از ساختمان ها با کاربری های واحد، نظام اداره الکترونیکی ، گسترش و توزیع خدمات شهری میان ساختمان های مختلف می باشد.

قابلیت هایی نظیر بهینه سازی فرایندهای اداری و خدماتی در تعامل شهروند الکترونیک، کاهش زمان پاسخ گویی، کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت محیط زیست و نیز افزایش سلامت روانی جامعه، دورنمایی است که حاکی از جایگاه ساختمان هوشمند در مدیریت واحد شهری می باشد.

ساختمان هوشمند در مدیریت بحران براساس استفاده صحیح از منابع و دسترسی ها از ایجاد به هم ریختگی جلوگیری نموده و نقشه بهینه را برای کمینه کردن تبعات ناشی از بحران ارائه می دهد.

در حوادثی نظیر اتش سوزی وجود شبکه حسگرهای هوشمند امکان می دهد تا اقدامات مربوط به اطفا حریق با رعایت وضعیت مکان پیگیری گردد.ساختمان هوشمند از حضور کارکنان در محل کار مطلع و از ثبت اطلاعات اماری مربوط به ورود و خروج کارکنان تا ایجاد ارتباط تلفنی و پیجینگ هوشمندانه به نقطه حضور انهادر هرمکان،ساختمان را مدیریت می نماید.ساختمان هوشمند از وجود عناصری که به آن حساس شده است اطلاع می یابد.بنابراین در راستای بهره وری، پاسخ گویی و نیز کاهش هزینه های پرسنلی و خدماتی از نقل و انتقال اشیا محموله های پستی و موجودی های انبار خودرو ها،پرونده ها،بایگانی ها،سایر ذخایر با ارزش، سابقه تهیه می نماید.

ساختمان هوشمند تامین کننده شایسته اطلاعات در هنگام مواجهه با بحران ها و حوادث بوده و با قابلیت تشخیصی خود قادر به ردیابی و نظارت خواهد بود.چنین ساختمانی می تواند در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه با مدیریت بحران در تعامل قرار گرفته و گزارش هایی از وضعیت منابع و سایر اقلام اطلاعاتی را که برای ان برنامه ریزی شده است اعلام داشته و حتی دسترسی ها را به منابع و فضاها محدود نموده و به اصطلاح بحران را درک کند.تحقق چنین دورنمایی به معماری مناسبی برای شبکه ساختمان های هوشمند نیازمند خواهد بود که در حال حاضر استانداردی برای تحقق آن وجود ندارد.

مدیریت واحد در شهر الکترونیک به شهرداری الکترونیک و نیز شهروند الکترونیک وابسته بوده اما این سه در کنار ساختمان های هوشمند مدیریت یکی از اصلی ترین منابع موجود در کالبد شهری را امکان پذیر خواهند نمود.لذا اگر امروز اهنگ حرکت به سوی پیاده سازی آپارتمان های هوشمند با جدی شدن به کارگیری این فناوری در ترمینال های فرودگاه،اتوبوس،قطار،قطار شهری ،مراکز اداری و خدماتی از سوی شهرداری آغاز شده و شاخص های بهروری از این منابع در قبل و بعد اندازه گیری شود، دیری نخواهد پایید که هوشمند سازی ساختمان به سطح مجتمع های مسکونی نیز اشاعه یافته و همگان از آن بهره خواهند برد.